Program Sołtysa

Szanowni Mieszkańcy Sołectwa Jaśkowice.

Przez ostatnie cztery lata pełniłem tą zaszczytną funkcję, uważnie wsłuchując się w Wasze rady, pomysły i wnioski. Wspólnie z Państwem, Radą Sołecką, Klubem Seniora, Stowarzyszeniem Sołeckim i Ochotniczą Strażą Pożarną zrealizowaliśmy wiele ważnych zadań.

Dwa razy udało nam się, zdobyć dofinansowanie z programu „budżet obywatelski” na łączną kwotę 150 tysięcy złotych. Dzięki Państwa zaangażowaniu i poparciu doposażyliśmy dom ludowy, zakupiliśmy scenę mobilną, pojawiło się także długo wyczekiwane oświetlenie na ul. Brzozowej.
Uzyskaliśmy 24 granty na około 140 tysięcy, na organizację: Akademii Super Dzieciaka, 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości, zajęcia areobiku dla grupy senioralnej i otwartej, Światowych Dni Młodzieży, koncertu Orkiestry Dętej z Kleczy, warsztatów kulinarnych, Międzypokoleniowego Biegu oraz wycieczek do Kopalni Soli, Pragi, Budapesztu, Krynicy, Szczawnicy, Rabki, Rytra.

W tym roku już pozyskaliśmy środki na zorganizowane dla mieszkańców zajęcia aerobiku, Międzypokoleniowy Bieg 2019, Sołeckiego Dnia Seniora i wyjazd rehabilitacyjny seniorów oraz warsztaty kulinarne, na które wszystkich serdecznie zapraszamy.

Zadań, które zrealizowaliśmy razem z Radą Sołecką przez ostatnie cztery lata było bardzo wiele i z każdego zadania rozliczaliśmy się bardzo sumiennie. Każdy mieszkaniec mógł w poznać je szczegółach na zebraniach, które zwoływałem co najmniej dwa razy w roku.
Setki zrealizowanych interpelacji mieszkańców w ciągu minionej kadencji pozwalają mi sądzić, iż obdarzyli mnie Państwo zaufaniem, za co bardzo dziękuję. Ja swoją pracą staram się nie pozostawiać żadnego mieszkańca samemu sobie. Mam nadzieję, iż tym zaufaniem obdarzą Państwo w nadchodzącej kadencji zarówno mnie, jak i moich sąsiadów, przyjaciół, z którymi od dawna staramy się czynnie
uczestniczyć w rozwoju wsi Jaśkowice.
Planów mamy mnóstwo, pozwolą one naszej miejscowości szybko się rozwijać. Mamy duże doświadczenie. Chcemy położyć nakrapianki na ulicach: Leśnej, Granicznej, Ogrodowej, Torowej, nakładkę asfaltową wraz z odwodnieniem na ul. Różanej, projekt i wykonanie oświetlenia ulic Mateczny, Wiślanej, Cichej, Jagodowej, Sportowej oraz parking przy plebanii. Czeka nas również duża inwestycja rewitalizacyjna piwnic domu ludowego na klubokawiarnię, sprawy zwiększenia kursów MPK, pilotowanie sprawy sali gimnastycznej, terenów sportowych na byłym stawie, budowa drogi i parkingu w obrębie przyszłego cmentarza, a także pilotowanie budowy dziennego domu opieki senioralnej w przyszłości.

Sołtys Jaśkowic

Józef Tomczak