Sprawozdanie z realizacji zadań w 2018 roku

Sprawozdanie z realizacji zadań budżetowych w Sołectwie Jaśkowice oraz innych zadań w roku 2018;

 1. Remont kapliczki gminnej przy DK 44. Zakończony.
 2. Wykonano III odcinek remontu kapitalnego drogi na Żorach. Około 900 mb nowej drogi.
 3. DOM LUDOWY; wykonano napowietrzniki w oknach ,wykonano instalację wentylacyjną na sali, zamontowano klimatyzację, zwiększenie mocy zasilania do budynku, przebudowa transformatora, postawienie nowych słupów. Wykonano nową instalację elektryczną.
 4. Zrealizowano zadanie w ramach budżetu obywatelskiego. Oświetlenie wzdłuż kanału , 8 słupów , tj. 400 mb oświetlenia. Podziękowania dla mieszkańców, którzy wsparli ten projekt. To już drugi wygrany projekt. Razem „graliśmy 150 tysięcy złotych dla Sołectwa Jaśkowice.
 5. Utwardzone kamieniem ; część drogi pod Wisłą, na ul. Ogrodowej, ul. Cicha, ul. Torowa, Sosnowa, cały parking przy plebanii.
 6. wykonano nakrapianki asfaltowe na odcinkach; ul. Jagodowa, ul. Sportowa = odcinek ok. 150 mb .i Słoneczna. Dalsza część czyli dokończenie asfaltowania ul. Sportowej powinno nastąpić w 2019r.
 7. Reagujemy na wszelkie zgłoszenia, od mieszkańców np. niedrożności przepustów, krzaki w pasie drogowym, dzikie wysypiska śmieci, zwisające konary, gałęzie, dziury w drogach, ranne ptaki, czy martwe zwierzęta, wałęsające się psy.
 8. Ulice; Zakończono w zasadzie już wszystkie związane z tym sprawy. Tabliczki zawieszone prawie wszędzie, tablice informacyjne także. Czekamy na 2 tablice obrazujące ulice. Jedna będzie w okolicach kapliczki, druga za mostem na kanale.
 9. Stowarzyszenie Sołeckie bierze udział w konkursach ogłaszanych przez Burmistrza. W obecnej chwili są realizowane granty; Klub Przedszkolaka w Jaśkowicach. Około 40 dzieci w dwóch grupach uczęszcza na zajęcia w domu ludowym 2 razy w tygodniu. Dzieci z 5 okolicznych sołectw. Zakończono granty; aerobik dla seniorów i dla grupy otwartej, III Edycja Biegu Międzypokoleniowego. Zaplanowane są uroczystości związane z 100 rocznicą odzyskania Niepodległości, Kulinaria. O wszystkim będziemy informować na bieżąco. Ogólnie w okresie ostatnich 3 lat Stowarzyszenie Sołeckie złożyło 24 wnioski i uzyskało ponad 120 tysięcy złotych.
 10. Duże podziękowania dla OSP Jaśkowice za różne prace na terenie Sołectwa.
 11. Zostały także uzupełnione naprawy małych ubytków w asfalcie na drogach gminnych w Sołectwie. Metodą natrysku załatano ubytki na wszystkich drogach.
 12. Szczególne podziękowania dla Klubu Seniora za dbanie o wygląd kapliczki i jej otoczenia a także za pielęgnowanie skweru przy stawie, który od czasu do czasu jest dewastowany przez młodzież i dzieci.
 13. DOŻYNKI GMINNE W ROKU 2018. Chciałbym bardzo gorąco i serdecznie podziękować tym mieszkańcom, którzy aktywnie włączyli się w pomoc przy organizacji gminnych dożynek. Myślę na podstawie otrzymanych gratulacji od różnych osób, z powiatu, gminy, Burmistrza, radnych, sołtysów, mieszkańców, gości, wpisów na fb, emaili i sms, zdaliśmy ten egzamin. W pracach wzięło udział ponad 60 osób a dodatkowo jeszcze ponad 50 osób podarowało różnego rodzaju towary, przedmioty na dekoracje. Serdecznie dziękuje. Nagrodą niech będzie nasz wspólny wyjazd integracyjny.
 14. W trakcie realizacji jest projekt na zamontowanie lampy ulicznej przy ul. Cichej.. Zamontowano lampę przy ul. Ogrodowej. Zamontowano lustro naprzeciwko wyjazdu z placu pod domem ludowym.
 15. Wnioski Sołtysa o uregulowanie stanu prawnego dróg będących we władaniu Gminy; droga 759/1 i droga 925. Droga koło stawu i w stronę Kościoła została już skomunalizowana i są własnością gminy. Trwa nadal procedura przejęcia drogi wzdłuż torów PKP. Złożyłem wniosek o skomunalizowanie działki nr 884, droga w stronę przyszłego cmentarza. Bez tych decyzji nie ruszymy z żadnymi inwestycjami.
 16. Rewitalizacja. Projekt klubokawiarni i czytelni w trakcie pozwolenia na budowę. W obecnej chwili mamy sprawę w sądzie o stwierdzenie zasiedzenia placu przed domem ludowym i terenu byłego stawu.
 17. Na wniosek Sołtysa i Rady Sołeckiej złożono wniosek do GDDKiA Oddział w Krakowie o doświetlenie dwóch przejść dla pieszych /koło kapliczki i szkoły oraz wykonanie gruboziarnistych przejść. GDDKiA daje dofinansowanie 70% kosztów a Gmina 30%. Szacunkowy koszt około 50 do 60 tysięcy. Rada Miejska podjęła stosowna uchwałę. Teraz tylko pozostaje przez Gminę wykonanie. Wniosek i moje rozmowy z GDDKiA, Urzędem Wojewódzkim i Gminą trwały od lutego. Następnie wizja lokalna z Policją, Dyrekcją GDDKiA oraz Gminą i mieszkańcami i redaktorem radia .W maju finał. Więc niecałe 4 miesiące i temat załatwiony w Jaśkowicach. Realizacja; listopad 2018.
 18. Droga ul. Lawendowa i Kościelna została w dużej części wyremontowana w postaci wycinki uszkodzonego asfaltu i położenie nowego.
 19. Sprawa cmentarza. Jak już informowałem złożyłem wniosek do Burmistrza o rozważenie możliwości wykupu 2 działem przez gminę, potem zamiany części działek z Parafią. Zorganizowaliśmy spotkanie u Burmistrza z księdzem Proboszczem i Kierownikiem Wydziału Geodezji. Byli także obecni; Pan Grzegorz Antos z ramienia Rady Sołeckiej i Pani Masłowska z ramienia Komitetu Budowy Cmentarza. Burmistrz pozytywnie rozpatrzył mój wniosek, Gmina jak dojdzie do realizacji budowy, wykona parking, drogę, oświetlenie wzdłuż drogi. Teraz pozyskany w wyniku zakupu działem przez gminę i późniejszej zamiany z Parafią będzie terenem rekreacyjnym. Uważam, że pozwoli to nam, mieszkańcom na szybsze realizowanie budowy cmentarza, gdyż spore środki finansowe odejdą w wyniku działań gminy. Obecnie odbyło się spotkanie z właścicielem działki na plebanii i sprawy idą w dobrym kierunku wykup przez Parafię jednej i zarazem jedynej działki.
 20. Wykup działki w sąsiedztwie placu przed domem ludowym. Na wniosek Skawińskiej Rady Seniorów, której jestem Przewodniczącym Gmina wykupi ten teren. Już rozmawiałem z Panem Burmistrzem Ożogiem i jak tylko pojawi się możliwość aplikacji o pieniądze rządowe, to Gmina złoży taki wniosek. Planujemy, aby na tym terenie dla kilku sąsiednich sołectw powstał u nas dom seniora, dzienny system opieki, spotkania, rehabilitacja, zajęcia, posiłki.