Wieści sołeckie na temat dróg w Jaśkowicach

W Sołectwie Jaśkowice kilka dni temu dokonano utwardzenia 11 odcinków dróg gminnych kamieniem, który został następnie uwalcowany. Niestety, ale te najniższe kategorie dróg gminnych, wewnętrznych jeszcze długo nie doczekają się nawierzchni asfaltowej. Zastój w tym temacie to ze 2 dekady lat.

Mam plan, aby stopniowo te drogi po położeniu kamienia pryskać asfaltem i powstanie tzw. ” kropionka”. Taka nawierzchnia przetrwa kilkanaście lat.

W przyszłym roku mamy w planie w ten sposób wyremontować co najmniej jedną drogę gminną w naszym Sołectwie.

Cieszę się,że dzięki pomocy Burmistrza udało mi się zrealizować załatanie dziurawej nawierzchni pod wałami Wisły w stronę przeprawy promowej a także połatać 11 innych odcinków dróg w Jaśkowicach.

Na przełomie sierpnia i września będziemy kończyć ostatni trzeci etap asfaltowania drogi w Jaśkowicach-Żory.

Józef Tomczak

Sołtys Jaśkowic

Dodaj komentarz