Wycieczka do Kopalni Soli w Wieliczce

W okresie pomiędzy czerwcem a lipcem 2017r. zostanie zorganizowana wycieczka autokarowa do Kopalni Soli w Wieliczce. Dniem wycieczki będzie sobota.
Osoby posiadające zielone legitymacje ZUS ( emeryt, rencista) bilet ulgowy 39 zł – odpłatność 30 zł
Osoby nie posiadające ulgi odpłatność 40 zł. ( koszt biletu 55 zł).
W te ceny wchodzi transport.
Zwiedzanie w grupach z przewodnikiem.
Wyżywienie we własnym zakresie.
Opieka pilota zapewniona.
Proszę o zapisy.
tel; 668486978.
Wyjazd współfinansowany w ramach grantu Gminy Skawina.

Józef Tomczak
Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Jaśkowice

Dodaj komentarz