Podsumowanie I Biegu o Puchar Sołectwa Jaśkowice

 I Międzypokoleniowy  Bieg o Puchar Sołectwa Jaśkowice w dniu 18 czerwca 2016r.\r\nW dniu 18 czerwca 2016r. w godz. od 10.30 do 11.15 odbyły się biegi w różnych kategoriach wiekowych zgodnie z Regulaminem biegu.\r\nZgłosiło się 75 uczestników, z czego na starcie stanęło 59 osób.

\r\n

Projekt jest finansowany z budżetu Gminy Skawina.skawina-logo-kolor1

\r\nPonadto dziękuję sponsorom;\r\n\r\nFiberlink_smlogo\r\n\r\nPani Dorocie Hyla za zabezpieczenie medyczne biegu na mecie.\r\n\r\nNa trasie czuwali  ratownicy medyczni OSP Jaśkowice.\r\n\r\nBardzo dziękuję Joasi Chmura, Marcie Kowalówka-Małysa, Monice Galos; z Zarządu Stowarzyszenia za pomoc w organizacji biegu i imprezy. Dziękuję Pani Anecie Antos, Grzegorzowi Antos , Bożenie Tomczak, Zofii Antos, Teresie Piszczek, Bogusi Gołba, Witkowi Peterka , Zbigniewowi Małysa za pomoc w zorganizowaniu grilla, poczęstunku, przygotowanie sali.\r\nKamilowi Gasińskiemu za zorganizowanie dyskoteki.\r\nWszystkim osobom , których nie wymieniłem a pomagali, składam serdeczne podziękowania.\r\nOSP Jaśkowice za wzorowe zabezpieczenie porządku na trasie, czuwanie nad bezpieczeństwem uczestników i kibiców.\r\nPolicji i Straży Miejskiej za zabezpieczenie porządku na trasie.\r\nMieszkańcom za doping na trasie.\r\nKażdy z uczestników otrzymał dyplom uczestnictwa.\r\n\r\nZapraszamy do fotogalerii z biegu :\r\n\r\nGaleria zdjęć -tutaj\r\nUczestnicy , którzy zajęli 3 pierwsze miejsca w swoich kategoriach otrzymali puchary z wygrawerowanymi napisami.\r\n\r\nWyniki biegów.\r\nW kategorii od 7 lat do 13 lat. Dystans 500 metrów.\r\n\r\nChłopcy;\r\n\r\n1 miejsce     –    Biel Karol\r\n2 miejsce    –    Chmura Mateusz\r\n3 miejsce    –    Miodoński Maksymilian\r\n\r\nDziewczynki;\r\n\r\n1 miejsce    –    Kucharczyk Amelia\r\n2 miejsce    –    Piasecka Emilia\r\n3 miejsce    –    Marchewka Julia\r\n\r\nKategoria do 45 lat\r\n\r\nMężczyźni\r\n1 miejsce    –    Biel Krzysztof\r\n2 miejsce    –    Kapuściński Piotr\r\n3 miejsce    –    Gasiński Kamil\r\n\r\nKobiety\r\n1 miejsce    –    Kuflowska Bożena\r\n2 miejsce    –    Biel Elwira\r\n3 miejsce    –    Miodońska Anna\r\n\r\nKategoria pow. 46 lat\r\nMężczyźni;\r\n\r\n1 miejsce    –    Miśkiewicz Dariusz\r\n2 miejsce    –    Majewski Artur\r\n3 miejsce    –    Pasierbek Stanisław\r\n\r\nKobiety;\r\n1 miejsce    –    Majewska Aldona\r\n2.miejsce    –    Pasierbek Irena\r\n3 miejsce    –    Tomczak Bożena\r\n\r\nGrupa ekstra seniorów;\r\n\r\n1miejsce    –    Figuła Maria\r\n2 miejsce    –    Drzyzga Helena\r\n3 miejsce    –    Piszczek Teresa\r\n\r\nGrupa najmłodszych;\r\n\r\nRocznik 2010;\r\nUczestniczący pod opieką rodziny\r\nPuchary;\r\n\r\n1.    Miodoński Mikołaj\r\n2.    Kuflowski Jan\r\n\r\nWyróżnienie jako zajęcie 3 miejsca ,dla Wiktorii Drzyzga ,to jest specjalne wyróżnienie, gdyż pomimo kontuzji pojawiła się na starcie i dobiegła do mety.\r\n\r\nNagroda dla najstarszego uczestnika biegu\r\nPan Kowalówka Tadeusz\r\n\r\nNagroda dla najmłodszego uczestnika biegu\r\n\r\nŚliwa Marlena\r\n\r\nPonadto wyróżnienia otrzymują; puzle\r\nNajmłodsi uczestnicy;\r\n\r\nŚliwa Marlena\r\nMiodoński Mikołaj\r\nKuflowski Franciszek\r\nKuflowski Jan\r\n\r\nDługopisy otrzymują;\r\n\r\n1.    Kucharczyk Amelia\r\n2.    Drzyzga Tomasz\r\n3.    Majewska Paulina\r\n4.    Czubaj Nina\r\n5.    Biel Magdalena\r\n6.    Biel Karol\r\n7.    Drzyzga Wiktoria\r\n8.    Miodoński Maksymilian\r\n9.    Marchewka Julia\r\n10.    Chmura Mateusz\r\n11.    Nowak Bartosz\r\n12.    Chmura Eliza\r\n13.    Miodoński Mikołaj\r\n14.    Czekaj Julia\r\n15.    Piasecka Emilia\r\n16.    Śliwa Marlena\r\n17.    Śliwa Daria\r\n18.    Pasierbek Amelia\r\n19.    Gęguś Bartosz\r\n\r\nJeszcze raz wielkie brawa dla wszystkich uczestników .\r\nDo zobaczenia za rok na II Międzypokoleniowym biegu.\r\nUczestnicy wraz z rodzinami zostali ugoszczeni ciastem, napojami , słodyczami oraz kiełbaską lub karczkiem z grila.\r\nUdanej  zabawy w imieniu Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Jaśkowice XXI Wiek życzył Prezes Józef Tomczak

Dodaj komentarz

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie więcej informacji

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES
W SERWISIE INTERNETOWYM http://jaskowice.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym http://jaskowice.pl (dalej: „Polityka”) została stworzona i przyjęta przez , prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą SOFT-KOM Firma Handlowo-Usługowa Rafał Chmura
 2. Terminy użyte w Polityce oznaczają:
  1. Serwis: serwis internetowy http://jaskowice.pl
  2. Użytkownik: podmiot korzystający z publicznie dostępnego Serwisu;
  3. Właściciel: SOFT-KOM Firma Handlowo-Usługowa Rafał Chmura, Jaśkowice 260, 32-051 Wielkie Drogi, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SOFT-KOM Firma Handlowo-Usługowa Rafał Chmura, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej, NIP: 5491216917, Regon: 070917959;
  4. Cookies: pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Cookies najczęściej zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer;
  5. Prawo telekomunikacyjne: ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2014.243 ze zm.);
  6. Ustawa śude: ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013.1422 ze zm.);
  7. Ustawa odo: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014.1182 ze zm.).
 3. Celem Polityki jest w szczególności:
  1. udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania Cookies w Serwisie, wymaganych przez przepisy Prawa telekomunikacyjnego;
  2. zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w Ustawie śude, Ustawie odo i Prawie telekomunikacyjnym.
 4. Właściciel ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług.
 5. W celu uzyskania pełnego dostępu poprzez Serwis do treści i usług oferowanych przez Właściciela, wskazane jest zaakceptowanie Polityki.

§ 2. Ochrona prywatności i danych osobowych

 1. Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez Właściciel zgodnie z przepisami prawa. Uzyskane przez Właściciel dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie udzielonego przez Użytkownika zezwolenia lub na podstawie ustawowych przesłanek uzasadniających przetwarzanie danych, zgodnie z wymogami prawa, w szczególności z Ustawą odo oraz przepisami wykonawczymi.
 2. Właściciel dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
  4. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 3. Właściciel stosuje odpowiednie środki informatyczne, techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności ochronę przed:
  1. udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
  2. zabraniem przez osobę nieuprawnioną,
  3. przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa,
  4. zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 4. Właściciel dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych, w szczególności Właściciel zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony danych osobowych pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.
 5. Każdemu Użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił Właścicielowi swoje dane osobowe Właściciel zapewnia dostęp do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne.

§ 3. Cookies

 1. Cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
  2. optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,
  3. tworzenia statystyk,
  4. utrzymania sesji Użytkownika,
  5. dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.
 2. Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności Ustawy śude, Ustawy odo i Prawa telekomunikacyjnego.
 3. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Właściciela, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (tzw. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 4. Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości uniemożliwi przechowywanie danych Właściciela w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 5. Zmiana ustawień Cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, w szczególności wymagających logowania. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 6. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).
 7. Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 8. Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.

§ 4. Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Właściciel w razie świadczenia na rzecz Użytkownika usługi drogą elektroniczną może instalować oprogramowanie w urządzeniach końcowych Użytkownika przeznaczonych do korzystania z tych usług lub korzystać z tego oprogramowania, pod warunkiem że Użytkownik:
  1. przed instalacją oprogramowania zostanie poinformowany o celu, w jakim zostanie zainstalowane oprogramowanie, oraz sposobach korzystania przez Właściciela z tego oprogramowania;
  2. zostanie poinformowany o sposobie usunięcia oprogramowania z urządzenia końcowego Użytkownika;
  3. przed instalacją oprogramowania wyrazi zgodę na jego instalację i używanie.
 2. Informacje w ww. zakresie zostaną udzielone Użytkownikowi wraz z dostarczeniem oprogramowania niezbędnego do korzystania z usług.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Polityka została przyjęta na mocy zarządzenia Właściciela i wchodzi w życie z dniem . Zmiana treści Polityki może nastąpić w takim samym trybie.
 2. Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego, Ustawy odo, Ustawy śude.

Zamknij