Jaśkowice będą miały parking P&R przy PKP

Wydział Inwestycji informuje, że w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego –  wyłoniono Wykonawcę zadań pn. „Projekt budowy parkingu P&R w miejscowości Jaśkowice”

Projekty wykona  firma BPD Rafał Matusik.
„Projekt budowy parkingu P&R w miejscowości Jaśkowice”

Teren przeznaczony na inwestycję zlokalizowany jest pomiędzy brzegiem kanału Skawina-Łączany, a terenem kolejowym. Minimalne wymagania dla inwestycji określono następująco:

  • liczba miejsc postojowych dla samochodów osobowych: 20;
  • liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych: 2;
  • liczba miejsc dla rowerów (zadaszonych): 25.

źródło: gminaskawina.pl