Walne zebranie Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Jaśkowice XXI Wiek

W dniu 26 czerwca 2019r.  w Sali Domu Ludowego w Jaśkowicach odbyło się Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Jaśkowice XXI Wiek.

Wśród zaproszonych gości obecni byli; Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Ewa Masłowska oraz I Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Pan Witold Grabiec.

Stowarzyszenie zostało utworzone w czerwcu 2015r. i zarejestrowane w sądzie. Liczy obecnie 58 członków. Walne zebranie otworzył Prezes Zarządu Pan Józef Tomczak.Przedstawił sprawozdanie za okres 4 lat.

Stowarzyszenie Sołeckie aktywnie włącza się w różne inicjatywy społeczne, m.in. w kampanię budżetu obywatelskiego. 2 razy udało się Jaśkowicom wygrać projekty, precyzyjniej mówiąc znaleźć się wśród zwycięzców. Stowarzyszenie było też współorganizatorem pikniku rodzinnego zorganizowanego w czerwcu b.r.

W roku 2017 Stowarzyszenie Sołeckie wychodząc naprzeciw trudnościom Gminy w sprawie realizacji paczek żywnościowych przez Caritas, podpisało umowę na wspomożenie tego problemu. Transport żywności z banku, która to żywność w ilości 1700 kg została dostarczona do Skawiny. 72 osoby z terenu Gminy odbierają paczki. Tu była współpraca z MGOPS w Skawinie.

„Zrealizowaliśmy zadanie związane z podpisaną umową z Bankiem Żywności a polegające na tym, iż dostarczono dla mieszkańców Gminy Skawina; Jaśkowice, Wielkie Drogi, Pozowice, Facimiech, Zelczyna, Ochodza, Krzęcin, Jurczyce, Rzozów, Polanka, Grabie, Kopanka ; nieodpłatnie jabłka od sadowników w łącznej ilości 112 ton dla ok. 9000 osób oraz marchew 17 ton dla ok. 1700 osób.

Dostarczono także dla miejscowości Gminy Brzeźnica; Sosnowice, Bęczyn, Paszkówka, Brzezinka jabłka w ilości 28 ton dla około 1500 osób.” – Prezes Stowarzyszenia oraz sołtys wsi Jaśkowice Józef Tomczak

Łączna wartość wydanych produktów to ok. 200 tysięcy złotych.

Stowarzyszenie organizowało zabawę walentynkową, pikniki rodzinne w ramach „Dyskoteki pod gwiazdami” oraz wspomagało zorganizować w 2018r. Gminne Dożynki.

Majątek Stowarzyszenia; zakupiliśmy 10 kpl ławostołów, 12 sztuk parasoli, 1 duży grill, 1 rollbar, 1 namiot.

W roku 2016 Stowarzyszenie zrealizowało następujące projekty w ramach grantów Burmistrza Miasta i Gminy Skawina.

 • „Międzypokoleniowy Bieg o Puchar Sołectwa Jaśkowice”;
 • „Aktywni w każdym wieku”;
 • „Tradycje regionalne w Jaśkowicach – Piknik rodzinny. Przez żołądek do tradycji, czyli dziedzictwo kulturowe na talerzu”;
 • „Italia-Polonia w Jaśkowicach”;
 • „Podtrzymujmy tradycje narodowe i kulturalne w Jaśkowicach”;
 • „Klub Przedszkolaka w Jaśkowicach”;
 • „Wycieczka krajoznawcza z elementami rehabilitacji do miejscowości Rytro dla grupy osób niepełnosprawnych i seniorów

Rok 2017

Stowarzyszenie zrealizowało 10 grantów uzyskanych z Gminy Skawina.

 • Aerobik seniorzy
 • Aerobik
 • II Edycja Biegu
 • Muzykowanie
 • Kulinaria
 • Sołecki Dzień Seniora
 • Akademia Super Dzieciaka
 • Rehabilitacja seniorów Rytro
 • Wycieczka rowerowa
 • Wycieczka do Kopalni soli.

Rok 2018

 • Aerobik w Jaśkowicach
 • Wycieczka krajoznawczo-rehabilitacyjna dla seniorów
 • Kulinaria w Jaśkowicach
 • 100 rocznica odzyskania niepodległości
 • Kulinaria w Jaśkowicach.
 • Akademia Super Dzieciaka.

Rok 2019

 • Aerobik
 • Kulinaria
 • Wyjazd do Rabki dla seniorów
 • Międzypokoleniowy Bieg

Razem uzyskano 28 grantów na około 170 tysięcy złotych. W ciągu 4 lat naszego działania.

Następnie odbyły się wybory do Zarządu. Zarząd na następna kadencję został wybrany w składzie;

 1. Prezes Pan Józef Tomczak
 2. Wice Prezes Pani Monika Galos
 3. Sekretarz Pani Edyta Śliwa
 4. Członek Zarządu Pani Marta Małysa-Kowalówka
 5. Członek Zarządu Pani Agnieszka Piszczek

Zarówno Pan Burmistrz jak i Przewodnicząca Rady Miejskiej pogratulowali tak aktywnej działalności, życzyli sukcesów na przyszłość.