Walne zebranie Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Jaśkowice XXI Wiek

W dniu 26 czerwca 2019r.  w Sali Domu Ludowego w Jaśkowicach odbyło się Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Jaśkowice XXI Wiek.

Wśród zaproszonych gości obecni byli; Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Ewa Masłowska oraz I Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Pan Witold Grabiec.

Stowarzyszenie zostało utworzone w czerwcu 2015r. i zarejestrowane w sądzie. Liczy obecnie 58 członków. Walne zebranie otworzył Prezes Zarządu Pan Józef Tomczak.Przedstawił sprawozdanie za okres 4 lat.

Stowarzyszenie Sołeckie aktywnie włącza się w różne inicjatywy społeczne, m.in. w kampanię budżetu obywatelskiego. 2 razy udało się Jaśkowicom wygrać projekty, precyzyjniej mówiąc znaleźć się wśród zwycięzców. Stowarzyszenie było też współorganizatorem pikniku rodzinnego zorganizowanego w czerwcu b.r.

W roku 2017 Stowarzyszenie Sołeckie wychodząc naprzeciw trudnościom Gminy w sprawie realizacji paczek żywnościowych przez Caritas, podpisało umowę na wspomożenie tego problemu. Transport żywności z banku, która to żywność w ilości 1700 kg została dostarczona do Skawiny. 72 osoby z terenu Gminy odbierają paczki. Tu była współpraca z MGOPS w Skawinie.

„Zrealizowaliśmy zadanie związane z podpisaną umową z Bankiem Żywności a polegające na tym, iż dostarczono dla mieszkańców Gminy Skawina; Jaśkowice, Wielkie Drogi, Pozowice, Facimiech, Zelczyna, Ochodza, Krzęcin, Jurczyce, Rzozów, Polanka, Grabie, Kopanka ; nieodpłatnie jabłka od sadowników w łącznej ilości 112 ton dla ok. 9000 osób oraz marchew 17 ton dla ok. 1700 osób.

Dostarczono także dla miejscowości Gminy Brzeźnica; Sosnowice, Bęczyn, Paszkówka, Brzezinka jabłka w ilości 28 ton dla około 1500 osób.” – Prezes Stowarzyszenia oraz sołtys wsi Jaśkowice Józef Tomczak

Łączna wartość wydanych produktów to ok. 200 tysięcy złotych.

Stowarzyszenie organizowało zabawę walentynkową, pikniki rodzinne w ramach „Dyskoteki pod gwiazdami” oraz wspomagało zorganizować w 2018r. Gminne Dożynki.

Majątek Stowarzyszenia; zakupiliśmy 10 kpl ławostołów, 12 sztuk parasoli, 1 duży grill, 1 rollbar, 1 namiot.

W roku 2016 Stowarzyszenie zrealizowało następujące projekty w ramach grantów Burmistrza Miasta i Gminy Skawina.

 • „Międzypokoleniowy Bieg o Puchar Sołectwa Jaśkowice”;
 • „Aktywni w każdym wieku”;
 • „Tradycje regionalne w Jaśkowicach – Piknik rodzinny. Przez żołądek do tradycji, czyli dziedzictwo kulturowe na talerzu”;
 • „Italia-Polonia w Jaśkowicach”;
 • „Podtrzymujmy tradycje narodowe i kulturalne w Jaśkowicach”;
 • „Klub Przedszkolaka w Jaśkowicach”;
 • „Wycieczka krajoznawcza z elementami rehabilitacji do miejscowości Rytro dla grupy osób niepełnosprawnych i seniorów

Rok 2017

Stowarzyszenie zrealizowało 10 grantów uzyskanych z Gminy Skawina.

 • Aerobik seniorzy
 • Aerobik
 • II Edycja Biegu
 • Muzykowanie
 • Kulinaria
 • Sołecki Dzień Seniora
 • Akademia Super Dzieciaka
 • Rehabilitacja seniorów Rytro
 • Wycieczka rowerowa
 • Wycieczka do Kopalni soli.

Rok 2018

 • Aerobik w Jaśkowicach
 • Wycieczka krajoznawczo-rehabilitacyjna dla seniorów
 • Kulinaria w Jaśkowicach
 • 100 rocznica odzyskania niepodległości
 • Kulinaria w Jaśkowicach.
 • Akademia Super Dzieciaka.

Rok 2019

 • Aerobik
 • Kulinaria
 • Wyjazd do Rabki dla seniorów
 • Międzypokoleniowy Bieg

Razem uzyskano 28 grantów na około 170 tysięcy złotych. W ciągu 4 lat naszego działania.

Następnie odbyły się wybory do Zarządu. Zarząd na następna kadencję został wybrany w składzie;

 1. Prezes Pan Józef Tomczak
 2. Wice Prezes Pani Monika Galos
 3. Sekretarz Pani Edyta Śliwa
 4. Członek Zarządu Pani Marta Małysa-Kowalówka
 5. Członek Zarządu Pani Agnieszka Piszczek

Zarówno Pan Burmistrz jak i Przewodnicząca Rady Miejskiej pogratulowali tak aktywnej działalności, życzyli sukcesów na przyszłość.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie więcej informacji

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES
W SERWISIE INTERNETOWYM http://jaskowice.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym http://jaskowice.pl (dalej: „Polityka”) została stworzona i przyjęta przez , prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą SOFT-KOM Firma Handlowo-Usługowa Rafał Chmura
 2. Terminy użyte w Polityce oznaczają:
  1. Serwis: serwis internetowy http://jaskowice.pl
  2. Użytkownik: podmiot korzystający z publicznie dostępnego Serwisu;
  3. Właściciel: SOFT-KOM Firma Handlowo-Usługowa Rafał Chmura, Jaśkowice 260, 32-051 Wielkie Drogi, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SOFT-KOM Firma Handlowo-Usługowa Rafał Chmura, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej, NIP: 5491216917, Regon: 070917959;
  4. Cookies: pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Cookies najczęściej zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer;
  5. Prawo telekomunikacyjne: ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2014.243 ze zm.);
  6. Ustawa śude: ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013.1422 ze zm.);
  7. Ustawa odo: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014.1182 ze zm.).
 3. Celem Polityki jest w szczególności:
  1. udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania Cookies w Serwisie, wymaganych przez przepisy Prawa telekomunikacyjnego;
  2. zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w Ustawie śude, Ustawie odo i Prawie telekomunikacyjnym.
 4. Właściciel ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług.
 5. W celu uzyskania pełnego dostępu poprzez Serwis do treści i usług oferowanych przez Właściciela, wskazane jest zaakceptowanie Polityki.

§ 2. Ochrona prywatności i danych osobowych

 1. Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez Właściciel zgodnie z przepisami prawa. Uzyskane przez Właściciel dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie udzielonego przez Użytkownika zezwolenia lub na podstawie ustawowych przesłanek uzasadniających przetwarzanie danych, zgodnie z wymogami prawa, w szczególności z Ustawą odo oraz przepisami wykonawczymi.
 2. Właściciel dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
  4. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 3. Właściciel stosuje odpowiednie środki informatyczne, techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności ochronę przed:
  1. udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
  2. zabraniem przez osobę nieuprawnioną,
  3. przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa,
  4. zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 4. Właściciel dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych, w szczególności Właściciel zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony danych osobowych pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.
 5. Każdemu Użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił Właścicielowi swoje dane osobowe Właściciel zapewnia dostęp do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne.

§ 3. Cookies

 1. Cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
  2. optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,
  3. tworzenia statystyk,
  4. utrzymania sesji Użytkownika,
  5. dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.
 2. Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności Ustawy śude, Ustawy odo i Prawa telekomunikacyjnego.
 3. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Właściciela, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (tzw. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 4. Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości uniemożliwi przechowywanie danych Właściciela w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 5. Zmiana ustawień Cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, w szczególności wymagających logowania. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 6. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).
 7. Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 8. Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.

§ 4. Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Właściciel w razie świadczenia na rzecz Użytkownika usługi drogą elektroniczną może instalować oprogramowanie w urządzeniach końcowych Użytkownika przeznaczonych do korzystania z tych usług lub korzystać z tego oprogramowania, pod warunkiem że Użytkownik:
  1. przed instalacją oprogramowania zostanie poinformowany o celu, w jakim zostanie zainstalowane oprogramowanie, oraz sposobach korzystania przez Właściciela z tego oprogramowania;
  2. zostanie poinformowany o sposobie usunięcia oprogramowania z urządzenia końcowego Użytkownika;
  3. przed instalacją oprogramowania wyrazi zgodę na jego instalację i używanie.
 2. Informacje w ww. zakresie zostaną udzielone Użytkownikowi wraz z dostarczeniem oprogramowania niezbędnego do korzystania z usług.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Polityka została przyjęta na mocy zarządzenia Właściciela i wchodzi w życie z dniem . Zmiana treści Polityki może nastąpić w takim samym trybie.
 2. Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego, Ustawy odo, Ustawy śude.

Zamknij