OGŁOSZENIE

Na podstawie § 15ust.1 pkt.1 Statutu Sołectwa Jaśkowice\r\nz w o ł u j ę\r\n\r\nZ E B R A N I E   W I E J S K I E W  J A Ś K O W I C A C H\r\n\r\nNA DZIEŃ 14.09.2016r.\r\nZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ o GODZ. 19.30\r\nMIEJSCE ZEBRANIA: DOM LUDOWY\r\n\r\nPorządek dzienny Zebrania Wiejskiego;\r\n1.  Otwarcie zebrania.\r\n2. Informacja Sołtysa o sprawach bieżących.\r\n3. Uchwała; podział środków na 2017r.\r\n4. Wolne wnioski.\r\n5. Zakończenie zebrania.

Dodaj komentarz