Podsumowanie 2017 roku oraz plany na 2018!

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Jaśkowice XXI Wiek w roku 2017 zrealizowało w ramach grantów uzyskanych z Gminy Skawina następujące zadania.

1. Aerobik seniorzy; projekt trwał 6 miesięcy. Łącznie uczestniczyło w nim 480 osób;
2. Aerobik dla grupy otwartej; Łącznie uczestniczyło w nim 820 osób.
3. II Edycja Biegu Międzypokoleniowego. Liczba uczestników 71.
4. Muzykowanie. Koncert orkiestry dętej i piknik. Liczba uczestników około 180.
5. Kulinaria. Zajęcia piekarniczo-cukiernicze oraz rękodzielnictwo- stroiki świąteczne. Liczba uczestników 110 osób.
6. Sołecki Dzień Seniora połączony z przedstawieniem zorganizowanym przez dzieci SP w Jaśkowicach, biesiada seniorska. Liczba uczestników 90 osób.
7. Akademia Super Dzieciaka. Zajęcia przez cały rok dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Łączna liczba uczestników;1280
8. Rehabilitacja seniorów Rytro. Wyjazd 4 dniowy; 32 osoby.
9. Wycieczka rowerowa. Liczba 10 osób.
10. Wycieczka do Kopalni w Bochni; Liczba uczestników 50.

Ponadto Sołectwo zorganizowało:
1. Wyjazd do Ogrodu Śląskiego. Liczba 55 osób.
2. Sołecka Wycieczka do Budapesztu. Liczba 50 osób.
3. III Edycja Dyskoteki po gwiazdami. Liczba uczestników ok. 150.

Klub Seniora w Jaśkowicach zorganizował 6 biesiad. Łącznie liczba uczestników wyniosła 380 osób.

W roku 2018 planujemy:
1. Aerobik dla grupy otwartej i grupy seniorów przez 6 miesięcy.
2. III Edycja Międzypokoleniowego Biegu.
3. Gminne Dożynki w Jaśkowicach.
4. III Edycja Akademii Super Dzieciaka.
5. Kulinaria 2018.
6.100 rocznica Odzyskania Niepodległości.
Uroczystości Sołeckie.
7.Konkursy karaoke z uwzględnieniem pieśni patriotycznych.
Scena nowiuteńka wygrana w ramach Budżetu Obywatelskiego wraz z parasolami i ławostołami.
8. Wyjazd rehabilitacyjny do Rabki dla Klubu Seniora.
9. Planowana II Edycja Konkursu pieśni i piosenek religijnych oraz patriotycznych.

Sprawy Sołeckie;
Realizacja prac związanych z Uchwałą Zebrania Wiejskiego w września 2017r. a to;
1. Budowa nakładki nakrapianej i remont dróg
2. Kontynuacja prac w kapliczce.
3. Utrzymanie terenów koło domu ludowego i na skwerze.
4. Utrzymanie placu zabaw.
5. Konserwacja rowów melioracyjnych.
6. Wprowadzenie ulic.
7. Zorganizowanie gminnych dożynek.
8. Budowa oświetlenia w kilku miejscach Sołectwa w tym około 400 mb nowej linii wygranej w ramach Budżetu Obywatelskiego.
9. Zakup urządzeń na parkowanie rowerów przy domu ludowym.
10. Inne bieżące zadania, które mogą wyniknąć w trakcie roku 2018.

To są informacje związane z różnymi zadaniami jakie zrealizowaliśmy w roku 2017 i jakie zamierzamy zrealizować w roku 2018.
Józef Tomczak