Budżet Obywatelski – podziękowania

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom Sołectwa Jaśkowice i Wielkie Drogi a także innym mieszkańcom z terenu Gminy Skawina, którzy wzięli udział w głosowaniu na projekt nr 11 w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018 Gminy Skawina.
Szczególne słowa podziękowania kierujemy także do mieszkańców , którzy czynnie zaangażowali się w promowanie naszego projektu i zarazem wielkie uznanie i podziękowanie dla druhów OSP Jaśkowice.
Teraz pozostaje nam tylko oczekiwać na ogłoszenie wyników.

Sołtys Józef Tomczak