Kapliczka w Jaśkowicach – z nowym obliczem!

W ostatnich dniach grupa mieszkańców Jaśkowic (Panie z Klubu Seniora oraz druhowie OSP) wykonywali prace ziemne wokół kapliczki przy DK 44. Efekty tych prac są imponujące, ale najbardziej cieszy fakt dużego zaangażowania lokalnej społeczności – to znakomity przykład dbałości o najbliższą okolicę i zabytki. W pierwszej kolejności zebrano nawierzchnię ziemi, położono płótno, zasadzono krzewy a następnie z kolorowego kamienia ułożono wspaniałą mozaikę. Uporządkowano także teren wokół ogrodzenia. Przed wejściem do kapliczki położono donicę z kwiatami. Wszystkie prace zostały wykonane w ramach wolontariatu.\r\n

 W imieniu Sołectwa Jaśkowice składam tym osobom serdeczne podziękowania za trud i pracę jaka została włożona, aby to miejsce cieszyło się takim widokiem. Osobne podziękowania kieruję pod adresem Pani Doroty za bezinteresowną pomoc przy nasadzaniu krzewów i koordynacji z tym związanej. Mam nadzieję, że mieszkańcy poprzez polubienia i udostępnienie podziękują w ten sposób członkom Klubu Seniora w Jaśkowicach i druhom OSP – podsumowuje Józef Tomczak, sołtys Jaśkowic

\r\n

Dodaj komentarz