Święto rolników z całej gminy odbyło się w Jaśkowicach

W sobotę 8 września przelotny deszcz i złowróżbnie spoglądające chmury nie przeszkodziły w obchodach wyjątkowo barwnych, przepełnionych ludową tradycją i kolorem regionalnych strojów Dożynek Gminnych, których tegorocznym gospodarzem było Sołectwo w Jaśkowicach.

Uroczystość dożynkową zainaugurowano Mszą Św., którą odprawiono w tutejszym Kościele p.w. NMP Matki Kościoła, dziękując za szczęśliwe zbiory i prosząc o urodzaj w przyszłych latach. Podczas Mszy zostały poświęcone symbolizujące kończące żniwa wieńce dożynkowe, koronując tym samym roczny cykl polowych prac rolników.

Po Mszy korowód dożynkowy, prowadzony dźwięczną muzyką Kapeli Ludowej z Radziszowa wraz z niosącymi poświęcony chleb, starostami dożynek Panią Bożeną Tomczak i Panem Grzegorzem Antosem, oraz delegacjami i gośćmi przeszedł na plac dawnego stawu, by rozpocząć właściwy program ośpiewania dożynkowych wieńców.

Korowód ze sceny powitali prowadzący: Joanna Chmura i Łukasz Tworzydło, którzy poprowadzili całość oficjalnych i tradycyjnych uroczystości. Gości śpiewająco przywitała Daria Śliwa z Jaśkowic, następnie głos zabrali kolejno Gospodarze uroczystości z ramienia Gminy, Burmistrz Pan Paweł Kolasa oraz Sołectwa – Sołtys Jaśkowic Pan Józef Tomczak.

Następnie starostowie dożynek Pani Bożena Tomczak i Pan Grzegorz Antos, przy pięknie brzmiącym wierszu w ponownym wykonaniu Darii, na ręce Burmistrza Skawiny Pana Pawła Kolasy wręczyli chleb będący symbolem pracy i rolniczego trudu.

W niebo wypuszczono gołębie, symbol pokoju, którego życzono wszystkim mieszkańcom naszej Gminy. Tego symbolicznego aktu wspólnie dokonali Burmistrz naszej gminy i Sołtys Jaśkowic.

Wyjątkowym elementem tegorocznych dożynek było włączenie się w Narodowe Czytanie. W roku świętowania 100-lecia niepodległości Polski wybór padł na „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego, którego w dniu ogólnopolskiego finału fragmenty przeczytali Z-ca Burmistrza, Pan Norbert Rzepisko, Przewodniczący Rady Miasta, Pan Witold Grabiec oraz mieszkańcy Jaśkowic. Z tej okazji wręczono osobom czytającym wydania „Przedwiośnia”, które Wojewoda Małopolski, Pan Piotr Ćwik stemplował  specjalną pieczęcią prezydencką.

Po zakończeniu oficjalnych uroczystości i przemówień, nadszedł czas na ośpiewanie dożynkowych wieńców przez delegacje sołectw, któremu akompaniowała Kapela Ludowa z Radziszowa. Gospodarze – Sołectwo Jaśkowic ośpiewało wieniec gospodarzowi Miasta i Gminy Skawina, Burmistrzowi Pawłowi Kolasie; Polanka Hallera dedykowała swój wieniec Senatorowi Markowi Pękowi, w imieniu którego wieniec przyjął jego ojciec, Senator VIII Kadencji Bogdan Pęk; Sołectwo Rzozowa wręczyło swój wieniec Wojewodzie Piotrowi Ćwikowi. Sołectwo Ochodzy przygotowywało się do ośpiewania wieńca Marszałkowi Województwa Małopolskiego, Panu Jackowi Krupie. W ostatniej chwili okazało się, że Marszałek nie dotrze na uroczystości, stąd sołectwo swój wieniec postanowiło wręczyć Burmistrzowi MiG Skawina, Panu Pawłowi Kolasie. Ku wielkiemu zaskoczeniu okazało się że Pan Marszałek zamiast Warszawy wybrał Jaśkowice i pojawił się na tutejszych uroczystościach. Pieśni ułożone innemu kandydatowi początkowo wprowadzały lekki niepokój wśród delegacji. Wyczucie sceny, obycie z mikrofonem i poczucie humoru Panów, pozwoliło obdzielić się wieńcem. Panowie ze swadą postanowili przyjąć wieniec obopólnie, ku radości zebranych i grupy śpiewaczej. Następnie Sołectwo Facimiecha wręczyło swój dożynkowy wieniec Wice Marszałkowi Województwa Małopolskiego, Panu Wojciechowi Kozakowi.

Kolejno swe wieńce ośpiewali: Sołectwo Borku Szlacheckiego Staroście Krakowskiemu, Panu Wojciechowi Pałce; Sołectwo Pozowic Przewodniczącemu Rady Miejskiej, Panu Witoldowi Grabcowi; Sołectwo Radziszowa Panu Arkadiuszowi Wrzoszczyk z Zarządu Powiatu Krakowskiego; Sołectwo Wielkich Dróg swemu Sołtysowi, Panu Mirosławowi Śliwie; Sołectwo Krzęcina Z-cy Burmistrza MiG Skawina, Panu Tomaszowi Ożogowi; Sołectwo Zelczyny Sekretarzowi Powiatu Krakowskiego, Panu Adamowi Wójcikowi; Sołectwo Gołuchowic Dyrektorowi Biura Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, Panu Danielowi Wrzoszczykowi;  Sołectwo Woli Radziszowskiej W-ce Burmistrzowi; Panu Norbertowi Rzepisko; Sołectwo Kopanka Prezesowi CEZ Skawina, Panu Martinowi Hančarowi; Sołectwo Jurczyc Państwu Ewie i Leszkowi Krupnikom; Sołectwo Grabia do Panu Zdzisławowi Opyrchałowi.

Jak zwyczaj karze, gospodarz dożynek upominkiem dziękuje sołtysom obecnych na dożynkach wiosek. Tym razem w pięknym, ekologicznym pudełku skrywał się napój dla zdrowotności.

Ze sceny za współpracę i ogromne zaangażowanie w pomyślny przebieg uroczystości dożynkowych podziękowano: Księdzu Proboszczowi za odprawienie uroczystej Mszy Św., pracownikom Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, Ochotniczej Straży Pożarnej z Jaśkowic, Klubowi Seniora z Jaśkowic, Radzie Sołeckiej, Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Jaśkowice XXI Wiek, Kołu Gospodyń Wiejskich z Jaśkowic, wszystkim mieszkańcom, którzy w jakichkolwiek sposób pomagali przy organizacji dożynek.
Podziękowania należą się także Sołectwom Jaśkowic, Borku Szlacheckiego, Jurczyc, Radziszowa, Woli Radziszowskiej, Muzeum Regionalnemu i Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Blisko Krakowa” za wykonanie i prezentacje wystaw.

Podczas dożynkowych uroczystości nie można zapomnieć i o dzieciach. I dla nich nie zabrakło atrakcji: dmuchanych zamków, waty cukrowej, popcornu czy stoisk z drewnianymi zabawkami i ręcznie robionymi pluszakami. Coś na ząb mogli znaleźć także miłośnicy tradycyjnych polskich przysmaków. Przy licznych stoiskach można było spróbować ciast, ziemniaczanki, owoców, pierogów, świeżutkiego pieczywa ze smalcem i koniecznie ogórków kiszonych. A wieczorem, jak przystało na prawdziwe dożynki… zabawa pod chmurką.

Komu było mało, niedziela zapraszała na kolejne atrakcje – gry i zabawy dla dzieci w tym zjeżdżalnie, dmuchany zamek oraz różnego rodzaju konkursy dla najmłodszych poprowadził Pan Łukasz Tworzydło, który wieczorem wprowadził wspaniały klimat muzyki disco lat 80-tych. Pan Łukasz jest znany z prowadzenia wesel, imprez okolicznościowych, a w poprzednich latach prowadził “Dyskotekę pod Gwiazdami” w Jaśkowicach.

źródło: ckis.pl

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie więcej informacji

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES
W SERWISIE INTERNETOWYM http://jaskowice.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym http://jaskowice.pl (dalej: „Polityka”) została stworzona i przyjęta przez , prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą SOFT-KOM Firma Handlowo-Usługowa Rafał Chmura
 2. Terminy użyte w Polityce oznaczają:
  1. Serwis: serwis internetowy http://jaskowice.pl
  2. Użytkownik: podmiot korzystający z publicznie dostępnego Serwisu;
  3. Właściciel: SOFT-KOM Firma Handlowo-Usługowa Rafał Chmura, Jaśkowice 260, 32-051 Wielkie Drogi, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SOFT-KOM Firma Handlowo-Usługowa Rafał Chmura, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej, NIP: 5491216917, Regon: 070917959;
  4. Cookies: pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Cookies najczęściej zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer;
  5. Prawo telekomunikacyjne: ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2014.243 ze zm.);
  6. Ustawa śude: ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013.1422 ze zm.);
  7. Ustawa odo: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014.1182 ze zm.).
 3. Celem Polityki jest w szczególności:
  1. udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania Cookies w Serwisie, wymaganych przez przepisy Prawa telekomunikacyjnego;
  2. zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w Ustawie śude, Ustawie odo i Prawie telekomunikacyjnym.
 4. Właściciel ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług.
 5. W celu uzyskania pełnego dostępu poprzez Serwis do treści i usług oferowanych przez Właściciela, wskazane jest zaakceptowanie Polityki.

§ 2. Ochrona prywatności i danych osobowych

 1. Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez Właściciel zgodnie z przepisami prawa. Uzyskane przez Właściciel dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie udzielonego przez Użytkownika zezwolenia lub na podstawie ustawowych przesłanek uzasadniających przetwarzanie danych, zgodnie z wymogami prawa, w szczególności z Ustawą odo oraz przepisami wykonawczymi.
 2. Właściciel dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
  4. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 3. Właściciel stosuje odpowiednie środki informatyczne, techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności ochronę przed:
  1. udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
  2. zabraniem przez osobę nieuprawnioną,
  3. przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa,
  4. zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 4. Właściciel dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych, w szczególności Właściciel zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony danych osobowych pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.
 5. Każdemu Użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił Właścicielowi swoje dane osobowe Właściciel zapewnia dostęp do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne.

§ 3. Cookies

 1. Cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
  2. optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,
  3. tworzenia statystyk,
  4. utrzymania sesji Użytkownika,
  5. dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.
 2. Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności Ustawy śude, Ustawy odo i Prawa telekomunikacyjnego.
 3. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Właściciela, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (tzw. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 4. Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości uniemożliwi przechowywanie danych Właściciela w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 5. Zmiana ustawień Cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, w szczególności wymagających logowania. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 6. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).
 7. Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 8. Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.

§ 4. Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Właściciel w razie świadczenia na rzecz Użytkownika usługi drogą elektroniczną może instalować oprogramowanie w urządzeniach końcowych Użytkownika przeznaczonych do korzystania z tych usług lub korzystać z tego oprogramowania, pod warunkiem że Użytkownik:
  1. przed instalacją oprogramowania zostanie poinformowany o celu, w jakim zostanie zainstalowane oprogramowanie, oraz sposobach korzystania przez Właściciela z tego oprogramowania;
  2. zostanie poinformowany o sposobie usunięcia oprogramowania z urządzenia końcowego Użytkownika;
  3. przed instalacją oprogramowania wyrazi zgodę na jego instalację i używanie.
 2. Informacje w ww. zakresie zostaną udzielone Użytkownikowi wraz z dostarczeniem oprogramowania niezbędnego do korzystania z usług.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Polityka została przyjęta na mocy zarządzenia Właściciela i wchodzi w życie z dniem . Zmiana treści Polityki może nastąpić w takim samym trybie.
 2. Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego, Ustawy odo, Ustawy śude.

Zamknij