Biesiada Wielkanocna Klubu Seniora w Jaśkowicach

W sobotę 14 kwietnia 2018r. KLUB SENIORA w Jaśkowicach zorganizował Biesiadę Wielkanocna 2018r. dla swoich członków.
Gośćmi zaproszonymi byli;

  • Przewodniczący Rady Miejskiej w Skawinie Pan Witold Grabiec,
  • Burmistrz Miasta i Gminy Skawina Pan Paweł Kolasa,
  • I Zastępca Burmistrza Pan Norbert Rzepisko z małżonką,
  • Proboszcz Parafii Ksiądz Teofil Rapacz,
  • Sołtys Jaśkowic Pan Józef Tomczak
  • Pan Mieczysław Lackowski.
    Specjalne pozdrowienia za pośrednictwem Sołtysa dla Klubu Seniora przekazał Wojewoda Małopolski Pan Piotr Ćwik.
    Biesiada przy dźwiękach zespołu muzycznego trwała do późnych godzin nocnych.

Prezes Klubu Seniora
Małgorzata Małysa.