ZAJĘCIA W JAŚKOWICACH

Odbyły się zajęcia rękodzielnictwa w Jaśkowicach.
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Jaśkowice XXI Wiek realizuje kolejny grant uzyskany z Gminy Skawina.
Uczestnicy uczyły się pod okiem instruktorki Pan Doroty wykonać z kilkunastu elementów piękny stroik świąteczny na Święta Bożego Narodzenia. Można nim przyozdobić drzewka w swoich domach.

[serious-slider id=”67″]

Projekt współfinansowany przez Gminę Skawina