Uwaga! Informacja ws. stawek podatku od nieruchomości

W związku z licznymi wątpliwościami zgłaszanymi wobec otrzymanych decyzji podatkowych wystawionych przez Burmistrza Miasta i Gminy Skawina w zakresie wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego przedstawiamy poniżej szczegółowe stanowisko w tym zakresie.

„Szanowni Państwo, Mieszkańcy terenów wiejskich Gminy Skawina!

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, podstawą wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego są dane wynikające z ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej przez starostwa powiatowe. Decyzje podatkowe wystawione przez Burmistrza Miasta i Gminy Skawina zostały wystawione zgodnie z danymi zawartymi w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Krakowie.

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina uprzejmie informuje, iż w oparciu o przeprowadzoną modernizację ewidencji gruntów i budynków na terenach wiejskich na zlecenie Starostwa Powiatowego w Krakowie i przesłane w związku z nią zawiadomienia do Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, zostały naliczone nowe wysokości podatku od nieruchomości.

W większości przypadków, zawiadomienia Starosty Powiatu Krakowskiego dotyczą zmian gruntów z „terenów rolnych”, na tereny „zabudowane mieszkaniowe”. W decyzjach podatkowych powyższe grunty, czyli tereny „zabudowane mieszkaniowe”, mają określenie „inny grunt (opodatkowany)”. Dla gruntów (oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako „B”, tj. tereny „zabudowane mieszkaniowe”) nie można zastosować stawki podatku rolnego, tj. 0,0262 zł/m2, a jedynie stawkę podatku od nieruchomości tj. 0,27 zł/m².

Dla przykładu analizujemy powierzchnię gruntów, która przed modernizacją gruntów była zaliczona w ewidencji gruntów i budynków do użytków rolnych, natomiast po modernizacji stanowi grunty zabudowane mieszkaniowe:

Wobec powyższego podatek od nieruchomości uległ zwiększeniu w zależności od wielkości powierzchni, która została w ewidencji gruntów i budynków zmieniona z „użytków rolnych” na tereny „zabudowane mieszkaniowe”. Wzrost podatku nie wynika z podwyższenia przez Radę Miejską w Skawinie wysokości stawek podatku od nieruchomości, które dla gruntów zabudowanych od 2013 r. pozostają na tym samym poziomie i stanowią 0,27 zł/m2.”

BURMISTRZ

Paweł Kolasa

Dodaj komentarz