Najnowsze wieści z Gminy

Gmina Skawina ogłosiła przetarg;

Zadanie 1.Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadania „Rewitalizacja terenów wiejskich i miejskich w Gminie Skawina”. 6.2.

Zadanie 2. Przebudowa piwnic Domu Ludowego na klubokawiarnię z biblioteką w m. Jaśkowice. W istniejącym budynku Domu Ludowego, położonym na działce nr 926/2 w m. Jaśkowice należy zaprojektować przebudowę piwnic budynku na potrzeby klubokawiarni z biblioteką i miejscem spotkań dla mieszkańców. Projekt winien obejmować również dostosowanie całego budynku do zgodności z obowiązującymi przepisami budowlanymi, p.poż., sanitarnymi.

Zadanie 3. Modernizacja przestrzeni publicznej na działce nr 926/1 w m. Jaśkowice Na działce nr 926/1 w m. Jaśkowice należy zaprojektować teren rekreacyjno-sportowy:  boisko o nawierzchni poliuretanowej – siatkówka, koszykówka o wym. 32,6×19,35 m, pole gry 28,1 x 15,1 m, mały kort tenisowy (do debla), z zachowaniem minimalnych stref bezpieczeństwa – wym. ok. 32m x 15 m, plac zabaw dla dzieci, wiatę rekreacyjną. W ramach projektu należy uwzględnić komunikację wewnętrzną, ogrodzenia, piłkochwyty, miejsca postojowe dla 5-10 samochodów, miejsca postojowe dla rowerów (w zależności od terenu, który pozostanie po ulokowaniu głównych obiektów.

Trzymajmy kciuki. To jest Gminny program rewitalizacji.

Józef Tomczak

Sołtys Jaśkowic