Zebranie Wiejskie

Na podstawie § 15ust.1 pkt.1 Statutu Sołectwa Jaśkowice zwołuję\r\n

ZEBRANIE   WIEJSKIE\r\n W  JAŚKOWICACH\r\n

NA DZIEŃ 08.06.2016r.\r\nZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ o GODZ. 19.30\r\nMIEJSCE ZEBRANIA: DOM LUDOWY

\r\n

\r\n

Porządek dzienny Zebrania Wiejskiego;

\r\n1.  Otwarcie zebrania.\r\n2. Informacja Sołtysa o sprawach bieżących.\r\n3. Uchwały; przekazanie w Zarząd Sołectwu działki 669 o pow. 0,41 ha oraz częściowo działki 670(boisko szkolne w Jaśkowicach) oraz zmiana budżetu Sołectwa na 2016r.\r\n4. Wolne wnioski.\r\n5. Zakończenie zebrania.\r\n

Józef Tomczak

\r\n

Sołtys

Dodaj komentarz