Zgłoszenia szkód spowodowanych przez dziki

W związku z tym, iż coraz więcej szkód w uprawach wyrządzają m.in. dziki podaję adres i wzór dokumentu na którym można zgłaszać szkody z terenu Sołectwa Jaśkowice.

Obwód nr 115 – Koło Łowieckie „Mewa”
34-114 Brzeźnica ul. Wiślana.
telefon kontaktowy: 501 219 203

Zgodnie z art. 46  Ustawy  z dnia 13 października 1995 r.  Prawo łowieckie (Dz.U. z 2015 r. nr 0, poz. 2168) dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest do wynagradzania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny przy wykonywaniu polowania.

Wzór zgłoszenia szkody łowieckiej

Sołtys Jaśkowic
Józef Tomczak