KOMUNIKAT SOŁTYSA JAŚKOWIC

W dniu 8 lutego 2018r. o godz. 18.00 w sali Domu Ludowego w Jaśkowicach odbędzie się posiedzenie Rady Sołeckiej.

Tematem posiedzenia będzie;
1. Sprawozdanie z działalności za 2017r.
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017.r
3. Informacja o planowanych zadaniach do wykonania w 2018r.
4. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych przez mieszkańców zgodnie z prośbą Sołtysa, aby je składać. Termin składania upływa jutro tj. 7 lutego 2018r.
5. Wolne wnioski, zapytania.
Mieszkańców chętnych do uczestniczenia w posiedzeniu Rady zaprasza się o punktualne przybycie.

Józef Tomczak
Sołtys Jaśkowic