NAKAZY PŁATNICZE 2018

 

W Domu Ludowym będą wydawane nakazy płatnicze tytułem zobowiązań pieniężnych od nieruchomości na 2018r.

w dniach;

12.02.2018r.; poniedziałek 18.00-19.00

14.02.2018r.; środa 18.00-19.00

W przypadku braku możliwości odbioru nakazów płatniczych
w podanych wyżej terminach, odbiór można uzgodnić z Sołtysem

Tel; 122706446
668486978