REMONT KAPLICZKI W JAŚKOWICACH

Nadal pięknieje nasza kapliczka w Jaśkowicach.
Dzięki inicjatywie Klubu Seniora rozprowadzono wśród mieszkańców Jaśkowic baranka Wielkanocnego i w wyniku części zebranych środków zlecono wykonanie nowej posadzki oraz zakupiono świece, odnowiono lichtarze. Zakupiono także nowy obrus Maryjny.
Klub Seniora wraz z Sołtysem serdecznie dziękuje wszystkim mieszkańcom, którzy wsparli finansowo akcję poprzez zakup baranka.
Obecnie czeka nas pomalowanie wnętrza kapliczki, remont instalacji elektrycznej.

Klub Seniora w Jaśkowicach.
Sołtys Jaśkowic