BUDOWA ODRĘBNEGO DOJŚCIA DO BOISKA SZKOLNEGO W JAŚKOWICACH.

W ubiegłym roku na mój wniosek Zebranie Wiejskie w Jaśkowicach podjęło uchwałę, aby Burmistrz Miasta i Gminy Skawina przekazał Sołectwu w zarządzanie działkę na której znajduje się boisko do gry w piłkę nożną.
Zamysłem Sołtysa było, aby boisko stało się obiektem ogólnodostępnym.
Została podpisana umowa pomiędzy Dyrektorem Szkoły a Burmistrzem i Sołtysem z której to treści wynika, że Szkoła użycza od Sołectwa boisko z placem zabaw w każdy dzień roboczy do godz. 16.00. Po tej godzinie oraz w dni wolne i wakacje z boiska będzie mogła korzystać młodzież pod warunkami zawartymi w wywieszonym przez wejściem na boisko Regulaminie.
Szkoła Podstawowa i Sołectwo wspólnie będą partycypować w kosztach jego utrzymania.
Sołtys po rozmowach i ustaleniach z Burmistrzem informuje, że do końca czerwca 2017r. Firma , która wygrała ofertę wykona odrębne dojście do boiska, tak aby od 1 lipca 2017r. po uprzednich zgłoszeniach do Sołtysa młodzież i dzieci mogły do woli grać w piłkę.
Cieszę się, że po kilku latach od wybudowania tego boiska będzie z niego można korzystać w ramach ogólnodostępności.
Szanujmy murawę, przestrzegajmy regulaminu a będzie służyło nam przez długi okres.


Józef Tomczak
Sołtys Jaśkowic