Akademii Przedszkolaka w Jaśkowicach

Od 1 marca 2017r. do 15 grudnia 2017 z przerwą wakacyjną  ruszyły zajęcia w ramach Akademii Przedszkolaka w Jaśkowicach.

W sali Domu Ludowego dwa razy w tygodniu odbywają się zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym.
Bardzo się cieszymy, że dzieci z Jaśkowic, Pozowic, Wielkich Dróg, Facimiecha, Krzęcina biorą udział zajęciach.
Projekt został zorganizowany już po raz drugi. W zajęciach uczestniczy około 40 dzieci.
Projekt finansowany z budżetu Gminy Skawina.
Organizator; Stowarzyszenie Na rzecz Rozwoju Sołectwa Jaśkowice.

Józef Tomczak
Prezes Stowarzyszenia.

Dodaj komentarz